Hoste - kronisk

(R05)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Røykeanamnese. Miljøeksponering?

Anamnese : Komorbiditet. Tidl. behandlingsforsøk?

Aktuelt : Debut og utv. av symptomene. Vekttap? Hæmoptyse? Andre tilleggssymptomer?

Funn : Klinisk funn.

Suppl. us : Spirometri/PEF-målinger. CT-thorax .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Røykeanamnese. Miljøeksponering?

Anamnese : Komorbiditet. Tidl. behandlingsforsøk?

Aktuelt : Debut og utv. av symptomene. Vekttap? Hæmoptyse? Andre tilleggssymptomer?

Funn : Klinisk funn.

Suppl. us : Spirometri/PEF-målinger. CT-thorax .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • røykeanamnese
 • symptomvarighet
 • vekttap hæmoptyse
 • komorbiditet
 • andre tilleggssymptomer
 • miljøeksponering
 • alder
 • varighet av symptomene
 • tidligere behandlingsforsøk

Søk i NEL for "Hoste - kronisk"

Andre profesjonelle Vis 43 treff »

Sykepleie Vis 32 treff »

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Hoste (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Ved hyperreaktivitet/astma, infeksjon, KOLS, svulst, bronkiektasier.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • røykeanamnese
 • symptomvarighet
 • vekttap hæmoptyse
 • komorbiditet
 • andre tilleggssymptomer
 • miljøeksponering
 • alder
 • varighet av symptomene
 • tidligere behandlingsforsøk

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
 • Sykmelding sjelden aktuelt, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Vurder å endre diagnose ved behov for sykmelding eksempelvis KOLS.


 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig i stabil fase, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding er aktuelt når arbeidskravene overstiger yteevnen. Det kan være aktuelt med arbeidsbytte og for noen varig uførhet.
 • Sykmelding på 7-10 dager er vanlig ved episodiske forverringer
 • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse arbeidskravene
 • Sykmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Hoste
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Smittefare
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 4 uker revurder tilstand og situasjon
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.


 • Sykmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Smittefare (spesielle yrker)
 • Ved fortsatt behov for full sykmelding etter 7 dager vurder tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021