Diabetes I , nyoppdaget

(T89)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Familiedisposisjon?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut ? Utvikling? Symptomer? Behandling ? Problemer ? Konsekvenser ?

Funn : BMI. Organstatus med særlig vekt på sirkulatoriske forandringer. BT. Percentilskjema må vedlegges

Suppl. us : BS, HbA1c, lipidverdier, krea, ev. Alb/ kreatininratio (ACR), C-peptid . Urin - glukose, ketoner, mikroalbumin

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Familiedisposisjon?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut ? Utvikling? Symptomer? Behandling ? Problemer ? Konsekvenser ?

Funn : BMI. Organstatus med særlig vekt på sirkulatoriske forandringer. BT. Percentilskjema må vedlegges

Suppl. us : BS, HbA1c, lipidverdier, krea, ev. Alb/ kreatininratio (ACR), C-peptid . Urin - glukose, ketoner, mikroalbumin

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alder
 • dårlig blodsukkerregulering
Øyeblikkelig hjelp ved:
 • akutte metabolske forstyrrelser og/eller svær hyperglykemi
 • graviditet
 • akutte komplikasjoner
 • dårlig blodsukkerregulering
 • komorbiditet

Søk i NEL for "Diabetes"


Symptomer Vis 100 treff »

Sykepleie Vis 51 treff »

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Diabetes - mellitus type 1, kjent fra før (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medisinsk behandling og veiledning/opplæring.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppstått eller akutte diabetesfotproblem
 • hypoglykemiproblem
 • meget dårlig blodsukkerregulering
 • økende øyeproblem
 • økende nyreproblem
 • alkohol-/stoffmisbruk
 • psykososiale forhold
 • kognitiv svikt
 • graviditetsønske

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved akutte metabolske forstyrrelser og/eller stor hyperglykemi.


Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Diabetes type 1 (T89)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved stabil diabetes type I
 • Kortvarige egenmeldinger eller sykmeldinger kan være nødvendig ved symptomgivende blodsukkersvingninger.
 • Sykmelding kan være nødvendig i inntil 3 uker I forbindelse med diagnose og oppstart av behandling.
 • Hvis arbeidskravene ikke kan tilpasses, kan skifte av arbeid være ønskelig eller nødvendig.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen er det meldeplikt. For noen kan dette medføre behov for å skifte arbeid.
 • Ved sykdom med komplikasjoner, må disse ses på som egne tilstander med tilhørende behov for sykmelding.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021