Hudoverskudd

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Betydelig hudoverskudd? Sårproblematikk? Sosiale konsekvenser?

Funn : BMI . Omslagsfold > 5 cm?

Vurdering : Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Betydelig hudoverskudd? Sårproblematikk? Sosiale konsekvenser?

Funn : BMI . Omslagsfold > 5 cm?

Vurdering : Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 Henvisning kan ikke vurderes ved manglende data for BMI.
 
Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • betydelig hudoverskudd
 • sårproblematikk
 • sosial isolasjon på grunn av tilstanden
 • stabil vekt i minst 6 måneder og tidligst 2 år etter bariatrisk kirurgi/ekstremslanking
 • komorbiditet
 • realistiske forventninger
 • allmenntilstand
 • godt motivert og informert pasient
 • godt sosialt tilpasset
 • grad av huddeformitet i forhold til nødvendig innsats for å korrigere
 • omslagsfold større enn 5 cm
 For hudoverskudd rundt øye se her.

Søk i NEL for "Hudoverskudd"

Tilstander

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • betydelig hudoverskudd
 • reduksjon av synsfelt
 • betydelig innskrenket synsfelt som er påvist ved objektive tester
 • betydelig ubehag ved tilstanden

Ved minimalt overskudd gir tilstanden ikke rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
260 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • betydelig hudoverskudd
 • sårproblematikk
 • sosial isolasjon på grunn av tilstanden
 • stabil vekt i minst 6 måneder og tidligst 2 år etter bariatrisk kirurgi/ekstremslanking
 • komorbiditet
 • realistiske forventninger
 • allmenntilstand
 • godt motivert og informert pasient
 • godt sosialt tilpasset
 • grad av huddeformitet i forhold til nødvendig innsats for å korrigere
 • omslagsfold større enn 5 cm

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021