Hudsvulst - Basaliom

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Antall, størrelse og lokalisasjon samt utseende .

Vurdering : Behov for radikal kirurgi foreligger, henviser til plastikkirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Antall, størrelse og lokalisasjon samt utseende .

Vurdering : Behov for radikal kirurgi foreligger, henviser til plastikkirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • Små basaliomer lokalisert på ekstremiteter og truncus kan ofte behandles i primærhelsetjenesten.
  • Ved utbredt svulstvekst eller ved lokalisering i ansikt, bør de behandles av spesialist.
  • Små overfladiske BCC hos eldre kan i noen tilfeller følges klinisk uten aktiv behandling.
  • Aggressivt voksende svulster, særlig i ansiktet bør behandles radikalt.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Hudsvulster - basalcellekarcinom (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi og eventuelt stråling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Små basaliomer lokalisert på ekstremiteter og truncus kan ofte behandles i primærhelsetjenesten.

Ved utbredt svulstvekst eller ved lokalisering i ansikt, bør de behandles av spesialist.

Små overfladiske BCC hos eldre kan i noen tilfeller følges klinisk uten aktiv behandling.

Aggressivt voksende svulster, særlig i ansiktet bør behandles radikalt.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021