Hudsvulst - malignitets potensial

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Familieanamnese.

Aktuelt : Aktuell sykehistorie og faresignaler .

Funn : Funn ved dermatoskopisk undersøkelse

Vurdering : Behov for radikal kirurgi foreligger, henviser til plastikkirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Familieanamnese.

Aktuelt : Aktuell sykehistorie og faresignaler .

Funn : Funn ved dermatoskopisk undersøkelse

Vurdering : Behov for radikal kirurgi foreligger, henviser til plastikkirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • funn ved dermatoskopisk undersøkelse
Ved faresignaler er det viktig å få avklart diagnosen. Jo større sannsynlighet for alvorlig tilstand, jo større sannsynlighet for godt resultat og følgelig kostnadseffektiv behandling.
 
Aktuell sykehistorie og familieanamnese kan ha betydning for å avklare uklare tilstander.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Hudsvulster - malignt melanom (veiledende frist 2 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • allmenntilstand
  • svulststadium
  • metastatisk sykdom
  • komorbiditet
  • grad av invasiv vekst
  • alder

Ved høy alder er det ikke alltid sikkert at pasienten har nytte av helsehjelpen, særlig ved mindre aggressive kreftformer.

Ved uttalt overfladiske metastaser kan helsehjelpen i første rekke være å hindre kreftsår.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021