Hudtumores

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Utredning vil alltid prioriteres, men behandlingsalternativ vil variere med alder, allmenntilstand og komorbiditet.

Utdypende forklaring på tilstand
Benign/malign hudsvulst.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Immunsuprimerte pasienter prioriteres.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Utredning vil alltid prioriteres, men behandlingsalternativ vil variere med alder, allmenntilstand og komorbiditet.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Utredning av denne pasientgruppen er høyt prioritert, men behandlingsalternativ vil variere med alder, allmenntilstand og komorbiditet.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021