HBO- Hode / Hals *

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Klarer 6 ukers opphold på hotell? Trenger ledsager?  Røyk? Rus?

Anamnese : Komorbiditet .

Aktuelt : Kreftdiagnose og - behandling . Symptomer og ev. planlagt behandling .

Funn : Tromhinner .

Suppl. us : RTG-thoraks . Ev. Spirometri , ECCO og kjevekirurgisk vurdering.

Vurdering : Pasient uten kontraindikasjoner henvises til HBO

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 

Fam/ Sos : Klarer 6 ukers opphold på hotell? Trenger ledsager?  Røyk? Rus?

Anamnese : Komorbiditet .

Aktuelt : Kreftdiagnose og - behandling . Symptomer og ev. planlagt behandling .

Funn : Tromhinner .

Suppl. us : RTG-thoraks . Ev. Spirometri , ECCO og kjevekirurgisk vurdering.

Vurdering : Pasient uten kontraindikasjoner henvises til HBO

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 
 
Kontraindikasjonar for HBO
 • KOLS klasse: Gould 2b eller verre
 • Hjertesvikt:  NYHA-klasse III-IV
 • Emfysematøse bullae på RTG-thoraks
 • Underventilerte lungeavsnitt (statiske atelektaser blir akseptert)
 • Pneumothorakskappe
 • Aktiv cancersykdom
 • Bleomycinterapi i sykehistorien
 • Pågående bruk av Antabus
 • Kunstige ørebensknokler (må vurderes av operatøren om de vil tåle trykksetting)
 • Graviditet
Merknad
 • Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv HBO-behandling er lagt til Haukeland universitetssykehus, dit alle pasienter skal henvises ved indikasjon for planlagt HBO.
 

 

Kilde: Yrkesmedisinsk avd, Haukeland


Rutinemessig oppfølging av grunnlidelsen.
 
Ikke behov for ekstra oppfølging etter HBO-behandling..

© Fastlegeportalen 2015 - 2021