Hyperglykemi

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning
  • arvelig disposisjon for diabetes/insulinresistens
  • lav alder
  • tilleggsfunn som hypo- eller hypertensjon

Øyeblikkelig hjelp ved:

  • behov for oppstart av insulinbehandling
  • tørste
  • poly- og glukosuri

Søk i NEL for "Hyperglykemi"

Symptomer Vis 20 treff »

Annet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021