Hyperhidrose og rødming

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Psykososiale forhold.

Anamnese : Tidl. inngrep-, skader- el. infeksjoner i thorax

Aktuelt : Grad av plager. Sosial funksjonshemming og livskvalitet .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Psykososiale forhold.

Anamnese : Tidl. inngrep-, skader- el. infeksjoner i thorax

Aktuelt : Grad av plager. Sosial funksjonshemming og livskvalitet .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • tidligere inngrep
 • skader
 • infeksjoner i thorax
 • grad av plager
 • psykososiale forhold
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • sosial funksjonshemming

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Hyperhidrose og rødming (veiledende frist 52 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Hyperhidrose: Hender, hode og ansikt. Rødming: Ansikt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi (thorakoskopisk sympatectomi)
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tidligere inngrep
 • skader
 • infeksjoner i thorax
 • grad av plager
 • psykososiale forhold
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • sosial funksjonshemming

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021