Hyperhidrosis *

(A09)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Røyk .

Anamnese : Komorbiditet. Tidl. konservative behandlinger.

Aktuelt : Betydelig svette med sosial konsekvenser.

Funn : BMI. Lokal hudinfeksjon?

Vurdering : Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

Fam/ Sos : Røyk .

Anamnese : Komorbiditet. Tidl. konservative behandlinger.

Aktuelt : Betydelig svette med sosial konsekvenser.

Funn : BMI. Lokal hudinfeksjon?

Vurdering : Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

 Henvisning kan ikke vurderes ved manglende data for BMI.
 
 
 
 • OBS! Henvisning kun fra hudlege etter botox-behandling.
 • Kontraindikasjon:
  • Lokal hudinfeksjon.
 • Relativ kontraindikasjoner:
  • Røyk (røykfri minimum 6 uker pre- og postoperativt).
  • BMI > 27.
  • Bruk av antikoagulasjon / blodplatehemmere.
  • Annen komorbiditet som har betydning for operasjonen.
  • Urealistiske forventninger.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021