Hyperkalsemi / Hyper-PTH

(T99)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut? Utvikling ? Symptomer ? Mistanke om malignitet? Antacida?

Funn : Vanligvis ingen.

Suppl. us : Alb, Ca++ , fosfat, u-Ca, u-fosfat, PTH, , Hb Ev.  RTG ?

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut? Utvikling ? Symptomer ? Mistanke om malignitet? Antacida?

Funn : Vanligvis ingen.

Suppl. us : Alb, Ca++ , fosfat, u-Ca, u-fosfat, PTH, , Hb Ev.  RTG ?

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alder
 • grad av hyperkalsemi
 • komplikasjoner og grunnsykdommen
 • kalsiumnivå over/under 2.70 mmol/l
 • organkomplikasjoner
 • komorbiditet
 • symptomatologi
 • mistanke om underliggende kreftsykdom / annen sykdom enn primær hyperparatyreoidisme, selv om S-kalsium ligger lavere
Hyperparathyreoidisme med mild hyperkalsemi kan følges hos fastlegen.

Søk i NEL for "Hyperkalsemi / Hyper-PTH"

Symptomer Vis 16 treff »

Andre profesjonelle Vis 15 treff »

Pasientinformasjon

Sykepleie

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Hyperkalsemi med mistanke om hyperparathyreoidisme (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • grad av hyperkalsemi
 • komplikasjoner og grunnsykdommen
 • kalsiumnivå over/under 2.70 mmol/l
 • organkomplikasjoner
 • komorbiditet
 • symptomatologi
 • mistanke om underliggende kreftsykdom / annen sykdom enn primær hyperparatyreoidisme, selv om S-kalsium ligger lavere

Hyperparathyreoidisme med mild hyperkalsemi kan følges hos fastlegen.


Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021