Hypertensjon

(K87)

Disse, for  tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Røyk? Alkohol?

Anamnese : Medikamenter ? Komorbiditet? DM, hjertesvikt el. VVH ?

Aktuelt : BT-info  og utvikling. Beh. refraktær HT ?

Funn : Høyde, vekt, BMI, BT. Ødemer? Residualurin?

Suppl. us : RTG . Blod prøver .  U-stix. Proteinuri ? GFR - og uAKR -utvikling.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Røyk? Alkohol?

Anamnese : Medikamenter ? Komorbiditet? DM, hjertesvikt el. VVH ?

Aktuelt : BT-info  og utvikling. Beh. refraktær HT ?

Funn : Høyde, vekt, BMI, BT. Ødemer? Residualurin?

Suppl. us : RTG . Blod prøver .  U-stix. Proteinuri ? GFR - og uAKR -utvikling.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 
 
● Øyeblikkelig hjelp ved malign hypertensjon eller hypertensiv krise.
 

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • nedsatt GFR
 • albuminuri
 • venstre ventrikkel hypertrofi
 • hjertesvikt
 • diabetes mellitus
 • erkjent kardiovaskulær sykdom
 • akselererende hypertensjon
 • alder
 • komorbiditet
 

⇓ GFR-CKD-stadier

Søk i NEL for "Hypertensjon"

Presentasjoner

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Behandlingsresistent hypertensjon og/eller mistanke om sekundær hypertensjon (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Mistanke om sekundær hypertensjon. Tegn til nyresykdom, behandlingsrefraktær hypertensjon til tross for 3 medikamenter i maksimalt tolererte doser inklusiv diuretika.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nedsatt GFR
 • albuminuri
 • venstre ventrikkel hypertrofi
 • hjertesvikt
 • diabetes mellitus
 • erkjent kardiovaskulær sykdom
 • akselererende hypertensjon
 • alder
 • komorbiditet

Øyeblikkelig hjelp ved malign hypertensjon eller hypertensiv krise.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021