Hypertensjon asymptomatisk

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Relevant arvelighet. Mistanke om koarktasjon av aorta?

Aktuelt : Beskrivelse av symptomer.

Funn : BT, puls. cor, pulm. Ødem?

Suppl. us : U-stix. TSH, FT4, Ft3

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Relevant arvelighet. Mistanke om koarktasjon av aorta?

Aktuelt : Beskrivelse av symptomer.

Funn : BT, puls. cor, pulm. Ødem?

Suppl. us : U-stix. TSH, FT4, Ft3

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Øyeblikkelig hjelp ved symptomer.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • proteinuri
  • grad av hypertensjon
Ved mistanke om koarktasjon av aorta er fristen 4 uker.

Søk i NEL for "Hypertensjon asymptomatisk"

Symptomer Vis 22 treff »

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Hypertensjon - asymptomatisk (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • proteinuri
  • grad av hypertensjon

Ved mistanke om koarktasjon av aorta er fristen 4 uker.

Øyeblikkelig hjelp ved symptomer.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021