Hypofysesykdommer

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Størrelse av svulst. Symptomer og grad av hormonforstyrrelse . Alarm symptomer ?

Funn : Redusert syn el. synsfeltutfall?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Størrelse av svulst. Symptomer og grad av hormonforstyrrelse . Alarm symptomer ?

Funn : Redusert syn el. synsfeltutfall?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • grad av svikt
 • størrelse av svulst
 • synsfeltutfall
 • nivå av hormonsekresjon
 • infertilitetsproblem
Hypofysært mikroadenom < 10 mm uten mistanke om hormonell overproduksjon anses ikke alvorlig.
 
Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved:
 • mistanke om alvorlig hypofysesvikt
 • redusert syn
 • andre trykksymptomer

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Hypofysesykdommer (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, medikamentell behandling og eventuell videre henvisning til kirurgi eller strålebehandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av svikt
 • størrelse av svulst
 • synsfeltutfall
 • nivå av hormonsekresjon
 • infertilitetsproblem

Hypofysært mikroadenom (under 10 mm) uten mistanke om hormonell overproduksjon anses ikke alvorlig.

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved:

 • mistanke om alvorlig hypofysesvikt
 • redusert syn
 • andre trykksymptomer

Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021