Genitale anomalier

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Konsekvenser og psykisk belastning?

Funn : Manglende testikler? Graden av hypospadi/genitale anomalier. Meatusstenose?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Konsekvenser og psykisk belastning?

Funn : Manglende testikler? Graden av hypospadi/genitale anomalier. Meatusstenose?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • graden av hypospadi/genitale anomalier
  • ledsagende meatusstenose
  • manglende testikler
  • grad av psykisk belastning

Søk i NEL for "Genitale anomalier"

Tilstander

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Hypospadi og genitale anomalier (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Nyfødte med intersex-problematikk skal ha øyeblikkelig hjelp og omhandles ikke her.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • graden av hypospadi/genitale anomalier
  • ledsagende meatusstenose
  • manglende testikler
  • grad av psykisk belastning

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021