Hypothyreose med tilleggsproblem

(A87)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv. Røking?

Anamnese : Komorbiditet. Annen endokrin- el. immunologisk sykdom?

Aktuelt : Grad av hypotyreose. Fertilitetsproblem?

Funn : AT? Forstørret tyreoideakjertel? Eksoftlamus? Lokale lymfeknuter?

Suppl. us : TSH, FT4, FT3, TRAS, anti-TPO. Na, K, Krea, ALAT, ASAT, ALP, Hb, LPK, diff, TPK.  Annen us .

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv. Røking?

Anamnese : Komorbiditet. Annen endokrin- el. immunologisk sykdom?

Aktuelt : Grad av hypotyreose. Fertilitetsproblem?

Funn : AT? Forstørret tyreoideakjertel? Eksoftlamus? Lokale lymfeknuter?

Suppl. us : TSH, FT4, FT3, TRAS, anti-TPO. Na, K, Krea, ALAT, ASAT, ALP, Hb, LPK, diff, TPK.  Annen us .

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • grad av hypotyreose
 • mistanke om annen endokrin svikt
 • alder
 • komorbiditet
 • graviditet
 • fertilitetsproblem
 • mistanke om andre immunologiske sykdommer
Primær hypothyreose uten noen tilleggsproblemer utredes og behandles godt i primærhelsetjenesten.

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Hypothyreose med tilleggsproblem (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og medikamentell behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av hypotyreose
 • mistanke om annen endokrin svikt
 • alder
 • komorbiditet
 • graviditet
 • fertilitetsproblem
 • mistanke om andre immunologiske sykdommer

Primær hypothyreose uten noen tilleggsproblemer utredes og behandles godt i primærhelsetjenesten.


Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig i stabil behandlet fase, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Gradert eller full sykmelding er ofte nødvendig ved symptomgivende sykdom. Vanligvis er symptomene under kontroll innen 4-6 uker. Det kan noen ganger ta måneder før tilstanden er stabil.
 • Gradert sykmelding er førstevalg ved langvarige tilstander for å holde kontakt med arbeidsplassen. Endret arbeid kan være nødvendig å vurdere.
 • Kortvarig sykmelding kan være aktuelt ved forverringer som hyperthyreose pasienter opplever noen ganger også i temmelig stabile faser.


 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig i stabil behandlet fase, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Gradert eller full sykmelding i en til få uker er ofte nødvendig i ustabil fase inntil stabilisering av symptomer, funksjon og hormonverdier
 • Noen få pasienter har vedvarende plager til tross for at de har normale hormonverdier. Disse vil tidvis være i behov av sykmelding. Sykmeldingsgrad og lengde må tilpasses individuelt. I noen tilfeller av alvorlig hypotyreose kan det gå måneder før funksjonsevnen er gjenvunnet.
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 6 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Gradert sykmelding er førstevalg ved langvarige tilstander for å holde kontakt med arbeidsplassen. Endret arbeid kan være nødvendig å vurdere.Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021