IBD

(D94)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Debut , utvikling og beskr. av symptomer med behandlingsforsøk . Konsekvenser ?

Funn : AT? Abdominale oppfylninger? Feber? Eksaserbasjon? Perianale lidelser? Ekstraintestinale funn?

Suppl. us : Hb, SR, CRP, hvite, TPK, RTG, kalprotektin, leverfunksjonsprøver, blod i avføringen? Ev. bakteriologi av avføring? Serologi? (Diffdiagnoser) Ev. resultat fra tidl. undersøkelser: endoskopi, ultralyd, MR, CT?

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Debut , utvikling og beskr. av symptomer med behandlingsforsøk . Konsekvenser ?

Funn : AT? Abdominale oppfylninger? Feber? Eksaserbasjon? Perianale lidelser? Ekstraintestinale funn?

Suppl. us : Hb, SR, CRP, hvite, TPK, RTG, kalprotektin, leverfunksjonsprøver, blod i avføringen? Ev. bakteriologi av avføring? Serologi? (Diffdiagnoser) Ev. resultat fra tidl. undersøkelser: endoskopi, ultralyd, MR, CT?

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 
Heterogen pasientgruppe med store individuelle forskjeller i sykdommens alvorlighetsgrad. Hver enkelt pasient må vurderes individuelt.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Tilbakelegging av stomi, konstruksjon av reservoir.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Heterogen pasientgruppe med store individuelle forskjeller i sykdommens alvorlighetsgrad. Hver enkelt pasient må vurderes individuelt.

Utdypende forklaring på tilstand
Ulcerøs Kolitt, Mb Crohn, Indeterminite Colitis, Pouchitt. (Ekslusiv Irritabel bowel syndrome, IBS.)
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

På grunn av tilstandens heterogene presentasjon/alvorlighetsgrad, må forhold vurderes individuelt.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021
  • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig ved mild sykdomsaktivitet, men alle tilstander må vurderes individuelt.
  • Inntil 4 uker gradert eller hel sykmelding kan være nødvending ved moderat til alvorlig sykdomsaktivitet.
  • Ved fortsatt sykmeldingsbehov etter 4 uker revurder tilstand og situasjon.
  • Behov for langvarig sykmelding forekommer i noen få tilfeller
  • Tilrettelegging på arbeidsplass med lett tilgjengelige toalett bør vurderes
  • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig ved mild sykdomsaktivitet, men alle tilstander må vurderes individuelt.
  • Inntil 4 uker gradert eller hel sykmelding kan være nødvending ved moderat til alvorlig sykdomsaktivitet.
  • Ved fortsatt sykmeldingsbehov etter 4 uker revurder tilstand og situasjon.
  • Behov for langvarig sykmelding forekommer i noen få tilfeller
  • Tilrettelegging på arbeidsplass med lett tilgjengelige toalett bør vurderes

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021