Cerebral ischemi / Aneurysme

(K91)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet. Tidl. blødning?

Aktuelt : Risikofaktorer for ruptur?

Suppl. us : RTG .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet. Tidl. blødning?

Aktuelt : Risikofaktorer for ruptur?

Suppl. us : RTG .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • alder
  • komorbiditet
  • tidligere blødning
  • risikofaktorer for ruptur
  • vurdering av bildediagnostikk
Dette er sjeldne tilstander hvor behandlingsvurdering er individuell.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Ikke rumperte aneurysmer, AVM, AV-fistler, kronisk cerebral ischemi (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Inkluderer pasienter med ikke-rumperte cerebrale aneurismer, AVM, AV-fistler henvist til nevrokirurgisk avdeling for vurdering, kronisk cerebral iskemi for vurdering av revaskularisering.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • alder
  • komorbiditet
  • tidligere blødning
  • risikofaktorer for ruptur
  • vurdering av bildediagnostikk

Dette er sjeldne tilstander hvor behandlingsvurdering er individuell.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021