Ikterus

(D13)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Alkohol? Yrke.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut, utvikling og symptomer . Kjent diagnose og årsak ? Smerte ? Konsekvenser ?

Suppl. us : Hb, SR, CRP, ASAT, ALAT, ALP, GT, bilirubin, PT-INR, amylase, Alb. Ofte unødvendig å rekvirere siden pasienten som regel skal innlegges

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Alkohol? Yrke.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut, utvikling og symptomer . Kjent diagnose og årsak ? Smerte ? Konsekvenser ?

Suppl. us : Hb, SR, CRP, ASAT, ALAT, ALP, GT, bilirubin, PT-INR, amylase, Alb. Ofte unødvendig å rekvirere siden pasienten som regel skal innlegges

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
Der klinikken er beskjeden og det vurderes at det ikke er realistisk risiko for alvorlig underliggende tilstand, kan fristen ved uavklart ikterus settes lenger. Hos pasienter med kjent årsak til ikterus der det anses nødvendig med undersøkelse i spesisalisthelsetjenesten, benyttes enten annen veileder som dekker tilstanden eller henvisningen vurderes individuelt.
Når bruk av levertoksiske medikamenter mistenkes som årsak, kan en periode uten aktuelle legemidler legges inn i fristperioden. Dette kan eventuelt gjøres i samarbeid med fastlege.
Kjennetegn ved tilstander der det ikke bryter med medisinsk forsvarlighet å ikke gi rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten:
  • symptomer med lav alvorlighetsgrad og lav risiko (klart lavere enn realistisk risiko for alvorlig sykdom), og som derfor kan følges videre i primærhelsetjenesten
  • symptomer med lav risiko for alvorlig sykdom, som har "kommet og gått over tid" og som ikke progredierer
  • fravær av individuelle faktorer som øker risiko for alvorlig sykom, som normale blodprøver annet enn bilirubin/leverprøver, avføringsprøver og andre relevante undersøkelser
  • pasienten har vært til en eller flere utredninger på grunn av tilsvarende symptomer i løpet av de siste årene, og symptombildet er ikke vesentlig endret

Søk i NEL for "Ikterus"

Symptomer Vis 25 treff »

Andre profesjonelle Vis 24 treff »

Sykepleie

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Ikterus (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Ikterus defineres som synlig grågul eller gul farge i sclera i dagslys. Omfatter ikke tilstander med ikterus som gir grunnlag for øyeblikkelig hjelp. Ved tilstander der andre ledsagende symptomer og funn gir rett til nødvendig helsehjelp, vurderes det hvilken anbefaling som er best egnet for pasientforløpet. Ikterus med kjent årsak, som for eksempel lett ikterus under forløpet av infeksiøs leversykdom, ved medikamentbruk, er ikke inkludert.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Undersøkelse av primært lever, galleveier og bukspyttkjertel, eventuelt GI-tractus.

Det kan også være nødvendig med mer omfattende indremedisinsk utredning når hemolyse, infeksjon eller leverfunksjonsutfall er årsak. Vanligste årsak er gallesteinsykdom og ekstrahepatisk cholestase på grunn av tumorbetinget kompresjon av galleveier.

Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
Der klinikken er beskjeden og det vurderes at det ikke er realistisk risiko for alvorlig underliggende tilstand, kan fristen ved uavklart ikterus settes lenger. Hos pasienter med kjent årsak til ikterus der det anses nødvendig med undersøkelse i spesisalisthelsetjenesten, benyttes enten annen veileder som dekker tilstanden eller henvisningen vurderes individuelt.

Når bruk av levertoksiske medikamenter mistenkes som årsak, kan en periode uten aktuelle legemidler legges inn i fristperioden. Dette kan eventuelt gjøres i samarbeid med fastlege.

Kjennetegn ved tilstander der det ikke bryter med medisinsk forsvarlighet å ikke gi rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten:

  • symptomer med lav alvorlighetsgrad og lav risiko (klart lavere enn realistisk risiko for alvorlig sykdom), og som derfor kan følges videre i primærhelsetjenesten
  • symptomer med lav risiko for alvorlig sykdom, som har "kommet og gått over tid" og som ikke progredierer
  • fravær av individuelle faktorer som øker risiko for alvorlig sykom, som normale blodprøver annet enn bilirubin/leverprøver, avføringsprøver og andre relevante undersøkelser
  • pasienten har vært til en eller flere utredninger på grunn av tilsvarende symptomer i løpet av de siste årene, og symptombildet er ikke vesentlig endret

Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021