Arrkorreksjon

(S99) S99

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Røyk ?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Arrets lokalisasjon , funksjonsbegrensning  ? Symptomer .

Funn : BMI.

Vurdering : Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

Fam/ Sos : Røyk ?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Arrets lokalisasjon , funksjonsbegrensning  ? Symptomer .

Funn : BMI.

Vurdering : Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • funksjonsbegrensning ved kontraktur/smerte
 • inntrekning som gir plager i form av sår og intertrigo
 • arr i ansikt og på underarm med klart forbedringspotensial ved kirurgi
 • lokal hudinfeksjon
 • arr som er yngre enn 2 år
 • røyk (røykfri i minst 6 uker)
 • bruk av antikoagulasjon/blodplatehemmere
 • annen komorbiditet som har betydning for operasjonen
 • urealistiske forventninger
 
 
 • Indikasjoner:
  • Funksjonsbegrensning ved kontraktur/smerte
  • Inntrekning som gir plager i form av sår og intertrigo
  • Arr i ansikt og på underarm med klart forbedringspotensial ved kirurgi
 • Kontraindikasjoner:
  • Lokal hudinfeksjon
  • Arr som er yngre enn 2 år
 • Relative kontraindikasjoner:
  • Røyk (røykfri minimum 6 uker)
  • Bruk av antikoagulasjon/blodplatehemmere
  • Annen komorbiditet som har betydning for operasjonen
  • Urealistiske forventninger

Søk i NEL for "Arrkorreksjon"

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Indikasjon for arrkorreksjon (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funksjonsbegrensning ved kontraktur/smerte
 • inntrekning som gir plager i form av sår og intertrigo
 • arr i ansikt og på underarm med klart forbedringspotensial ved kirurgi

Kontraindikasjoner:

 • lokal hudinfeksjon
 • arr som er yngre enn 2 år

Relative kontraindikasjoner:

 • røyk (røykfri i minst 6 uker)
 • bruk av antikoagulasjon/blodplatehemmere
 • annen komorbiditet som har betydning for operasjonen
 • urealistiske forventninger

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021