Infeksjoner i bevegelsesapparatet

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Komorbiditet. Grad av smerter / funksjonssvikt. Klinisk forløp.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Komorbiditet. Grad av smerter / funksjonssvikt. Klinisk forløp.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • grad av smerter og funksjonssvikt
  • komorbiditet
  • klinisk forløp
  • grad av plager
Øyeblikkelig hjelp ved akutte infeksjoner.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Infeksjoner i bevegelsesapparatet - subakutte eller kroniske med forverring over tid (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • grad av smerter og funksjonssvikt
  • komorbiditet
  • klinisk forløp
  • grad av plager

Øyeblikkelig hjelp ved akutte infeksjoner.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021