Infertilitet

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Barn fra før? Røykevaner.

Anamnese : Komorbiditet. Kjent årsak ? Tidl. behandlingsforsøk?

Aktuelt : Forsøksperiode. Regelmessige menstruasjoner? Hva med mannen?

Funn : Høyde, vekt og BMI.

Suppl. us : Sædundersøkelse.

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Barn fra før? Røykevaner.

Anamnese : Komorbiditet. Kjent årsak ? Tidl. behandlingsforsøk?

Aktuelt : Forsøksperiode. Regelmessige menstruasjoner? Hva med mannen?

Funn : Høyde, vekt og BMI.

Suppl. us : Sædundersøkelse.

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.


 • Kvinnen henvises, men at det opplyses om partners navn og personnummer.
 • Vi ønsker at paret kommer sammen til første konsultasjon for infertilitetsutredning.
 • Vi ønsker at det opplyses om språkkunnskaper hos paret.
IVF klinikker
 • De fleste offentlige IVF klinikker har en grense for BMI ≈ 32-33 og alder ≈ 38-40 år (hos kvinne).
 • Det forutsettes også at paret (en av de) kan kommunisere på norsk eller engelsk (under IVF behandling er det ofte kontakt på telefon underveis).
 • Par som har to eller flere barn sammen blir som regel ikke prioritert ved offentlige IVF avdelinger.
 • Selv om paret ikke oppfyller kriteriene for IVF behandling i det offentlige blir de som regel tatt inn til en konsultasjon ved poliklinikken her for samtale og undersøkelse.
Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • overvekt og alder over 38
 • barn fra før
 • komorbiditet
 • intrakavitære polypper, myomer eller andre funn som kan behandles kirurgisk
 • tidligere behandlingsforsøk
Ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten etter 40 år.
 
Kvinnen må være i parforhold.

Søk i NEL for "Infertilitet"

Symptomer Vis 12 treff »

Tilstander Vis 37 treff »

Andre profesjonelle Vis 14 treff »

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Infertilitet (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Ikke oppnådd graviditet etter regelmessig samliv uten prevensjon i 12 måneder.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Følgende forhold må vurderes og gir redusert nytte:

 • overvekt og alder over 38
 • barn fra før
 • komorbiditet
 • intrakavitære polypper, myomer eller andre funn som kan behandles kirurgisk
 • tidligere behandlingsforsøk

Ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten etter 40 år.

Kvinnen må være i parforhold.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021