Ryggsmerter, inflammatoriske

(L03)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Inflammatorisk ryggsykdom eller psoriasis i nær familie

Anamnese : Relevant komorbiditet . Tidl. revm.sykdom, uveitt, uretritt ?

Aktuelt : Karakteristika  og grad av smerte. Funksjonsnedsettelse.

Funn : Nedsatt bevegelighet i rygg / nakke / brystkasse.

Suppl. us : MR og RTG IS-ledd, RTG LS/TH -columna. HB, TPK,  SR el. CRP.

Vurdering : Ryggsmerter >3 mnd varighet. Henviser for...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Inflammatorisk ryggsykdom eller psoriasis i nær familie

Anamnese : Relevant komorbiditet . Tidl. revm.sykdom, uveitt, uretritt ?

Aktuelt : Karakteristika  og grad av smerte. Funksjonsnedsettelse.

Funn : Nedsatt bevegelighet i rygg / nakke / brystkasse.

Suppl. us : MR og RTG IS-ledd, RTG LS/TH -columna. HB, TPK,  SR el. CRP.

Vurdering : Ryggsmerter >3 mnd varighet. Henviser for...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • familiehistorien
 • påvist inflammasjon ved MR eller forenlige forandringer ved annen bildediagnostikk
 • forhøyede inflamasjonsmarkører
 • HLA-B-27
 • ekstraaksial affeksjon (for eksempel øyer, tarm, hjerte, store kar)

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Inflammatoriske ryggsmerter (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Inflammatoriske ryggsmerter med mistanke om spondylartritt/sakroileitt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Avklaring av diagnose med klinisk undersøkelse, bildediagnostikk og labprøver. Vurdering av fysioterapeut med opplæring i øvelser og fysisk aktivitet. Informasjon om behandlingstiltak inkludert iverksetting av biologisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • familiehistorien
 • påvist inflammasjon ved MR eller forenlige forandringer ved annen bildediagnostikk
 • forhøyede inflamasjonsmarkører
 • HLA-B-27
 • ekstraaksial affeksjon (for eksempel øyer, tarm, hjerte, store kar)

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene.
  Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 6 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller i arbeid som krever stillesitting, eller ved stor
  belastning av korsryggen i arbeid som fører til tydelig forverring av rotsymptomene
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 8 uker vurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste
  og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller i arbeid som krever stillesitting, eller ved stor belastning av korsryggen
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 4-6 uker vurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller i arbeid som krever stillesitting, eller ved stor belastning av korsryggen
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 4-6 uker vurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller i arbeid som krever stillesitting, eller ved stor belastning av korsryggen
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 4-6 uker vurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Sykemelding er alltid nødvendig på grunn av sykehusbehandling. Lengde må tilpasses tilstand og situasjon.
 • Vurder gradert sykmelding etter utskriving og god allmenntilstand.
 • Ved fortsatt behov for sykemelding etter 6 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt
 • 2-4 ukers sykmelding er vanligvis nødvendig etter operasjon, uansett type arbeid eller tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 6 uker kan være nødvendig ved arbeid som krever stillesitting, eller ved stor
  belastning av korsryggen.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 8 uker vurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021