Kjeveleddsrelaterte lidelser

(L07)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og varighet? Utvikling ? Symptomer ? Behandlingsforsøk ? Konsekvenser ?

Funn : Tegn til generell sykdom? Tegn til lokal infeksjon el. inflammasjon? Smertelokalisasjon? Tannstilling? Bittsymmetri? Bevegelighet i kjeveleddet? Gapeevne?

Suppl. us : Vanligvis ingen, ev. RTG SR, CRP, urinsyre og revmaserologi er aktuelt ved mistanke om revmatisk sykdom

Vurdering : for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og varighet? Utvikling ? Symptomer ? Behandlingsforsøk ? Konsekvenser ?

Funn : Tegn til generell sykdom? Tegn til lokal infeksjon el. inflammasjon? Smertelokalisasjon? Tannstilling? Bittsymmetri? Bevegelighet i kjeveleddet? Gapeevne?

Suppl. us : Vanligvis ingen, ev. RTG SR, CRP, urinsyre og revmaserologi er aktuelt ved mistanke om revmatisk sykdom

Vurdering : for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • klinisk bilde og symptomer
 • varighet
 • bildediagnostikk
 • laboratoriefunn
 • komorbiditet
 • alder
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • myofaciale symptomer

Søk i NEL for "Kjeveleddsrelaterte lidelser"

Symptomer

Tilstander

Pasientinformasjon

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Kjeveleddsrelaterte lidelser (veiledende frist 52 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Muskelsmerter og leddskiveforandringer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuell behandling, etter forsøkt relevant konservativ behandling hos fastlege eller hos tannlege.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • klinisk bilde og symptomer
 • varighet
 • bildediagnostikk
 • laboratoriefunn
 • komorbiditet
 • alder
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • myofaciale symptomer

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021