Vekttap hos voksne > 40 år

(T91)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv? Røyk? Rusmisbruk?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut, varighet og symptomer . Vekttapets størrelse? Konsekvenser ?

Funn : AT? Somatisk status med spesiell vekt på lymfeknuter, hjerte og kar, lunger, abdomen.

Suppl. us : Hb, hvite, SR, CRP, glukose, krea, ferritin, FT4, TSH Urin stix, blod i avføringen, vekt.

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv? Røyk? Rusmisbruk?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut, varighet og symptomer . Vekttapets størrelse? Konsekvenser ?

Funn : AT? Somatisk status med spesiell vekt på lymfeknuter, hjerte og kar, lunger, abdomen.

Suppl. us : Hb, hvite, SR, CRP, glukose, krea, ferritin, FT4, TSH Urin stix, blod i avføringen, vekt.

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • arvelig disposisjon for kreft i magetarmkanalen
 • laboratorieprøveutfall som jernmangel
 • tap av matlyst
 • asteni
 • redusert allmenntilstand
 • rask progresjon av vekttap/klinikk
 • fravær av individuelle faktorer, herunder: Normale blodprøver, avføringsprøver og andre relevante undersøkelser

Søk i NEL for "Vekttap hos voksne > 40 år"

Symptomer Vis 104 treff »

Sykepleie Vis 25 treff »

Presentasjoner

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Definisjon av vekttap: Mer enn 5 % av kroppsvekt i løpet av 6 månender, eller mer enn 2 kg i løpet av siste 6 uker (økt risiko), eller mer enn 3 kg i løpet av siste 6 uker (betydelig økt risiko). Viktig at det foreligger tilstrekkelig informasjon om faktisk vektendring til å bedømme om signifikant vekttap foreligger.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning med hensyn til underliggende sykdom. Innbefatter endoskopier av GI traktus, vevsprøver, visualiserende bildediagnostikk og laboratorieanalyser. Styres av klinikk og funn.
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Ved realistisk risiko for malign sykdom settes fristen kortere. Økt risiko ved:

 • arvelig disposisjon for gastrointestinal neoplasi
 • laboratorieprøveutfall som jernmangel
 • tap av matlyst
 • asteni
 • redusert allmenntilstand
 • rask progresjon av vekttap/klinikk
 • fravær av individuelle faktorer, herunder: Normale blodprøver, avføringsprøver og andre relevante undersøkelser
 • pasienten har vært til en eller flere utredninger på grunn av tilsvarende symptomer i løpet av de siste årene, og symptombildet er ikke vesentlig endret

Viktig å vurdere næringsinntak og muligheten for skjult depresjon som årsak.

Hos unge kan øsofaguslidelser føre til nedsatt matinntak med vekttap.

Ved behov kan supplerende avklaringer gjøres hos fastlege. Der det ikke foreligger realistisk risiko for alvorlig tilstand kan fristen settes lengre, for eksempel til 8 eller 12 uker.

Kjennetegn ved tilstander der det ikke bryter med medisinsk forsvarlighet om det ikke gis rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten:

 • symptomer med lav alvorlighetsgrad og lav risiko for alvorlig sykdom (klart lavere enn realistisk risiko for alvorlig sykdom), og som derfor kan følges videre i primærhelsetjenesten
 • symptomer med lav risiko som har "kommet og gått over tid" og som ikke progredierer
Utdypende forklaring på tilstand
Definisjon av vekttap: Mer enn 5 % av kroppsvekt i løpet av 6 månender, eller mer enn 2 kg i løpet av siste 6 uker (økt risiko), eller mer enn 3 kg i løpet av siste 6 uker (betydelig økt risiko). Viktig at det foreligger tilstrekkelig informasjon om faktisk vektendring til å bedømme om signifikant vekttap foreligger.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning med hensyn til underliggende sykdom. Innbefatter endoskopier av GI traktus, vevsprøver, visualiserende bildediagnostikk, laboratorieanalyser. Styres av klinikk og funn. Kan også medføre utredning ut over gastrointestinale og abdominale organer.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Økt risiko for kreft ved:

 • arvelig disposisjon for kreft i magetarmkanalen
 • laboratorieprøveutfall som jernmangel
 • tap av matlyst
 • asteni
 • redusert allmenntilstand
 • rask progresjon av vekttap/klinikk
 • fravær av individuelle faktorer, herunder: Normale blodprøver, avføringsprøver og andre relevante undersøkelser

Viktig å vurdere næringsinntak og muligheten for skjult depresjon som årsak.

Kjennetegn ved tilstander der det ikke bryter med medisinsk forsvarlighet om det ikke gis rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten:

 • symptomer med lav alvorlighetsgrad og lav risiko for alvorlig sykdom (klart lavere enn realistisk risiko for alvorlig sykdom), og som derfor kan følges videre i primærhelsetjenesten
 • symptomer med lav risiko som har "kommet og gått over tid" og som ikke progredierer
 • pasienten har vært til en eller flere utredninger på grunn av tilsvarende symptomer i løpet av de siste årene, og symptombildet er ikke vesentlig endret

Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021