Kneleddsartrose

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Tidligere kneskade? Behandlingseffekt .

Aktuelt : Varighet av plager. Grad og utbredelse av smerte. Gangfunksjon. Bruk av hjelpemidler.

Funn : Hevelse , ømhet el. rubor? Reduksjon av bevegelse? Stabilitet.

Suppl. us : RTG -kne! MR ??

Vurdering : Henviser pasienten for...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Sjekkliste for elektive inngrep!

Anamnese : Tidligere kneskade? Behandlingseffekt .

Aktuelt : Varighet av plager. Grad og utbredelse av smerte. Gangfunksjon. Bruk av hjelpemidler.

Funn : Hevelse , ømhet el. rubor? Reduksjon av bevegelse? Stabilitet.

Suppl. us : RTG -kne! MR ??

Vurdering : Henviser pasienten for...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Sjekkliste for elektive inngrep!

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • grad av smerter og funksjonssvikt (særlig hvile- og nattsmerter)
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (konvensjonell røntgen)

  Sjekkliste for elektive ortopediske inngrep.

 • Er behandling av kroniske sykdommer optimalisert?
 • Preoperativ vurdering av hud -, tann-,   sirkulasjon -, infeksjon - og kognitiv status.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Konservativ behandling skal være forsøkt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning (hvis uavklart om tilstanden indikerer kirurgisk behandling), konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt (særlig hvile- og nattsmerter)
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (konvensjonell røntgen)
Utdypende forklaring på tilstand
Konservativ behandling skal være forsøkt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt (særlig hvile- og nattsmerter)
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (konvensjonell røntgen)

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021