Tyroidea - atoxisk knutestruma

(T81)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og varighet? Utvikling ? Symptomer ?

Funn : AT? Beskrivelse  og beliggenhet. Palpasjonsømhet? Lokale lymfeknuter?

Suppl. us : TSH, FT4? Ev. TRAS, anti-TPO Ev.  RTG ?

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og varighet? Utvikling ? Symptomer ?

Funn : AT? Beskrivelse  og beliggenhet. Palpasjonsømhet? Lokale lymfeknuter?

Suppl. us : TSH, FT4? Ev. TRAS, anti-TPO Ev.  RTG ?

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • smerte
  • heshet
  • puste- og/eller svelgevansker
  • palpable lymfeknuter øker mistanken om at pasienten kan ha kreft
  • hurtig voksende struma

Verifisert eller mistenkt kreft i skjoldbruskkjertel eller lymfeknuter bør tas imot innen 3-4 uker.

 

Pasient med nyoppdaget hurtigvoksende tyreoideaknute (som i sjeldne tilfeller kan være lymfom eller kreft i skjoldbruskkjertelen) bør tas imot i løpet av få dager.

 

Godartede struma, eventuelt de som går ned i brysthulen, kan gi puste- og svelgvansker som krever øyeblikkelig helsehjelp.

 

Tilfeldig påviste knuter eller lesjoner i skjoldbruskkjertelen uten symptomer og mindre enn 10 mm trenger oftest ikke utredning i spesialisthelsetjenesten.

Søk i NEL for "Tyroidea - atoxisk knutestruma"

Tilstander

Andre profesjonelle

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Knuter i skjoldbruskkjertelen/atoksisk knutestruma (veiledende frist 16 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Omfatter både tilstander som utredes med tanke på malignitet og symptomgivende sannsynligvis godartet struma.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning med ultralyd og eventuelt biopsi.
Veiledende frist for start behandling
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • smerte
  • heshet
  • puste- og/eller svelgevansker
  • palpable lymfeknuter øker mistanken om at pasienten kan ha kreft
  • hurtig voksende struma

Verifisert eller mistenkt kreft i skjoldbruskkjertel eller lymfeknuter bør tas imot innen 3-4 uker.

Pasient med nyoppdaget hurtigvoksende tyreoideaknute (som i sjeldne tilfeller kan være lymfom eller kreft i skjoldbruskkjertelen) bør tas imot i løpet av få dager.

Godartede struma, eventuelt de som går ned i brysthulen, kan gi puste- og svelgvansker som krever øyeblikkelig helsehjelp.

Tilfeldig påviste knuter eller lesjoner i skjoldbruskkjertelen uten symptomer og mindre enn 10 mm trenger oftest ikke utredning i spesialisthelsetjenesten.


Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021