Hofteprotes - sekvele

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Grad av smerter. Behandlingseffekt .

Vurdering : Samsvar mellom klinikk og objektive funn(oftest omfattende utredning), henviser til...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Grad av smerter. Behandlingseffekt .

Vurdering : Samsvar mellom klinikk og objektive funn(oftest omfattende utredning), henviser til...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • grad av smerter og funksjonssvikt
  • manglende effekt av konservativ behandling
  • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest omfattende utredning)

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Spørsmål om revisjon av protese.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • grad av smerter og funksjonssvikt
  • manglende effekt av konservativ behandling
  • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest omfattende utredning)
Utdypende forklaring på tilstand
Spørsmål om revisjon av protese.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • grad av smerter og funksjonssvikt
  • manglende effekt av konservativ behandling
  • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest omfattende utredning)

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021