Koronarsykdom/brystsmerter

(A11)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arvelighet . Risikofaktorer .

Anamnese : Komorbiditet Kjent koronarsykdom , arytmi el. synkope? Vurdert av kardiolog ? Fysisk ?

Aktuelt : Beskrivelse av karakter og utvikling  av symptomer . Endring i angina - og funksjonsnivå .

Funn : BT. Puls. Ødmer.

Suppl. us : EKG , lipider, Hb, Na, K, Krea. BNP .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arvelighet . Risikofaktorer .

Anamnese : Komorbiditet Kjent koronarsykdom , arytmi el. synkope? Vurdert av kardiolog ? Fysisk ?

Aktuelt : Beskrivelse av karakter og utvikling  av symptomer . Endring i angina - og funksjonsnivå .

Funn : BT. Puls. Ødmer.

Suppl. us : EKG , lipider, Hb, Na, K, Krea. BNP .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • nyoppståtte symptomer
 • progresjon av symptomer
 • behandlingsrefraktære symptomer
 • grad av symptomer, plager ved lav belastning og i hvile
 • fallende fysisk funksjonsnivå (NYHA/CCS ≥ III), dyspné
 • ledsagendet arytmier
 • EKG forandringer
 • flere samtidige risikofaktorer, positiv familieanamnese for prematur koronarsykdom
 • komorbiditet
 • synkope

EKG kan ikke sendes sammen med elektronisk henvisning. EKG ettersendes pr post til SØ ved bruk av elektronisk henvisning.
NORRISK2

Søk i NEL for "Koronarsykdom/brystsmerter"

Sykepleie

Presentasjoner

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Koronarsykdom/brystsmerter (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Dette er en stor gruppe pasienter med ulike symptomer. De kan ha sentrale brystsmerter, anstrengelsesrelaterte, funksjonsdyspné, redusert fysisk yteevne, mage- eller ryggsmerter. Vanligvis forverres symptomene ved anstrengelser og kan også forverres eller utløses av måltider. Pasientene kan ha atypiske plager og de kan variere mellom kjønn og kulturer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og vurdering med tanke på invasiv undersøkelse.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppståtte symptomer
 • progresjon av symptomer
 • behandlingsrefraktære symptomer
 • grad av symptomer, plager ved lav belastning og i hvile
 • fallende fysisk funksjonsnivå (NYHA/CCS ? III), dyspné
 • ledsagendet arytmier
 • EKG forandringer
 • flere samtidige risikofaktorer, positiv familieanamnese for prematur koronarsykdom
 • komorbiditet
 • synkope

Pasienter med avklart stabil angina og lite til moderate plager kan behandles medikamentelt før man eventuelt vurderer ny henvisning til invasiv vurdering.

Pasienter med anamnestisk ikke-koronare symptomer eller ønsker om "screening" gis ikke uten videre rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Henvisning med begrunnelse og god symptom- og funksjonsbeskrivelse er derfor avgjørende for riktig vurdering.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt dersom

 • det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
 • det ikke er malign arytmi og
 • det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt dersom

 • det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
 • det ikke er malign arytmi
 • arbeids-EKG er normalt ved 75 % belastning
 • ejeksjonsfraksjon er over 35 % og
 • funksjonsklasse er I eller II

Det kreves bruk av legemiddelbehandling som reduserer risiko for videreutvikling av sykdommen.

Risiko for synkope eller plutselig hjertedød er høyest den første måneden etter et hjerteinfarkt. For gruppe 1 er risikoen på årsbasis mindre enn 20 % ved de kriterier som er lagt til grunn. Ved ejeksjonsfraksjon over 35 % er risikoen betydelig lavere enn 2 % etter seks uker.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter fire uker dersom

a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning

b) det ikke er malign arytmi og

c) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter seks uker dersom

a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning

b) det ikke er malign arytmi

c) arbeids-EKG er normalt ved 75 % belastning

d) ejeksjonsfraksjon er over 35 % og

e) funksjonsklasse er I eller II

Helseattest kan deretter gis for inntil ett år, før den kan gis med vanlig varighet.

Det kreves bruk av legemiddelbehandling som reduserer risiko for videreutvikling av sykdommen.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt ved utskrivelse dersom

a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning

b) det ikke er malign arytmi og

c) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter fire uker dersom

a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning

b) det ikke er malign arytmi

c) arbeids-EKG er normalt ved 75 % belastning

d) ejeksjonsfraksjon er over 35 % og

e) funksjonsklasse er I eller II

Der PCI er utført i forbindelse med ustabil angina eller gjennomgått hjerteinfarkt, gjelder grensene for innfridde helsekrav som ved disse tilstandene. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år, før den kan gis med anbefaling om førerett med vanlig varighet.

Det kreves bruk av legemiddelbehandling som reduserer risiko for videreutvikling av sykdommen.

Dersom operasjonen har vært torakoskopisk, dvs. ingen sternumsplit, vil fire uker observasjons være tilstrekkelig for god kjøreevne.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt ved tilfredsstillende tilheling dersom

a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning

b) det ikke er malign arytmi og

c) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter tilfredsstillende tilheling dersom

a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning

b) det ikke er malign arytmi

c) arbeids-EKG er normalt ved 75 % belastning

d) ejeksjonsfraksjon er over 35 % og

e) funksjonsklasse er I eller II

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år, før den kan gis med anbefaling om vanlig varighet.

Det kreves bruk av legemiddelbehandling som reduserer risiko for videreutvikling av sykdommen.


Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021