Kortvokst

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Krysset to lengdepercentiler etter første leveår? Meget lav forventet slutthøyde?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Krysset to lengdepercentiler etter første leveår? Meget lav forventet slutthøyde?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • krysset to lengdepercentiler etter første leveår
  • meget lav forventet slutthøyde

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Sannsynlig familiær disposisjon. Aktuell høyde mindre enn 2,5 percentilen, men normal tilvekst.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • krysset to lengdepercentiler etter første leveår
Utdypende forklaring på tilstand
Ikke mistanke om familiær kortvoksthet. Krysser 2 percentiler etter 1 års alder. Aktuell høyde under 2,5 percentilen og tilvekst under 25 percentilen.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • meget lav forventet slutthøyde

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021