Kreft i Spiserør og Magesekk - Φ

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arvelighet for spiserør - / magesekkreft ? Risikofaktorer for spiserør - / magesekkreft ? Røyk?

Anamnese : Barrets øsofagus? HP pos? Magesåroperasjon?

Aktuelt : Uspesifikke symptomer ? Svelgebesvære , brekninger , dyspepsi el. Gastrointestinal blødning?

Funn : Palp.oppfylning i abdomen?

Suppl. us : Hb. Hemofec. Biopsi?

Vurdering : Pakkeforløp for kreft i spiserør /magesekk på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arvelighet for spiserør - / magesekkreft ? Risikofaktorer for spiserør - / magesekkreft ? Røyk?

Anamnese : Barrets øsofagus? HP pos? Magesåroperasjon?

Aktuelt : Uspesifikke symptomer ? Svelgebesvære , brekninger , dyspepsi el. Gastrointestinal blødning?

Funn : Palp.oppfylning i abdomen?

Suppl. us : Hb. Hemofec. Biopsi?

Vurdering : Pakkeforløp for kreft i spiserør /magesekk på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Mistanke om kreft = Klinisk mistanke i dette pakkeforløp.
 
Ved klinisk mistanke  kan fastlege ved mindre uttalte symptomer utrede  selv . Merking .
 
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.
 

 
 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp
 
Begrunnet mistanke oppstår når ett eller flere av følgende symptomer foreligger:
 • Dysfagi (svelgebesvær/smerter med mer enn to ukers varighet)
 • Brekninger uten annen forklaring
 • GI Blødning
 • Nyoppstått oppfylning i abdomen
 • Nyoppstått dyspepsi eller refluks hos pasienter over 45 år
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Søk i NEL for "Spiserørskreft / Magekreft"


Symptomer

Tilstander

Andre profesjonelle

Pasientinformasjon

 

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


En stor gruppe pasienter med mistanke om kreft i spiserør eller magesekk har uspesifikke symptomer. De fleste har abdominalsmerter, vekttap, nedsatt appetitt, kvalme og tretthet. Disse pasientene vil i enkelte tilfeller henvises til Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom, som kan være kreft.
 
Hvis pasienten har symptomene beskrevet nedenfor, kan pasienten henvises direkte til Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Er symptomene mindre uttalt, kan det være aktuelt å henvise til øvre endoskopi som ledd i filterfunksjon, se nedenfor
Begrunnet mistanke om kreft i spiserør eller magesekk oppstår når ett eller flere av følgende symptomer foreligger:
 • Svelgebesvær/smerter med mer enn to ukers varighet
 • Vedvarende brekninger uten annen forklaring
 • Nyoppstått dyspepsi eller reflukssymptomer hos pasienter over 45 år
 • Gastrointestinal blødning
 • Nyoppstått oppfylling i abdomen
Ved mindre uttalte symptomer av samme karakter som nevnt ovenfor, men som ikke gir grunnlag for henvisning til Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk, kan pasienten henvises til øvre endoskopi som ledd i filterfunksjon, gjerne hos praktiserende spesialist/avtalespesialist. Ved begrunnet mistanke om kreft, basert på symptomer eller funn ved øvre endoskopi, henvises pasienten til Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk.
Henvisningen merkes «Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk». Det skal fremgå tydelig hva som utløser begrunnet mistanke om kreft, samt legges ved eventuelt biopsisvar
Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om:
 • Den begrunnede mistanken om kreft i spiserør eller magesekk
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • I 2012 fikk 69 kvinner og 170 menn kreft i spiserør. Samme år fikk 183 kvinner og 287 menn kreft i magesekken
 • Prevalensen var 445 for kreft i spiserør og 1944 for kreft i magesekken i 2012
Personer med økt risiko for kreft i spiserør eller magesekk:
 • Personer med familiær overrepresentasjon av kreft i spiserør og magesekk
 • Familiemedlemmer til pasienter med for eksempel mutasjon i E-Cadherin
 • Pasienter med kjent Barretts øsofagus og histologisk verifisert dysplasi
Personer med økt risiko for kreft i magesekk er:
 • Personer med to eller flere tilfeller av diffus kreft i magesekk i familien, minst ett diagnostisert før 50 års alder
 • Familie med ett tilfelle av kreft i magesekk før 35 års alder, eller familie med opphopning av tilfeller med kreft i magesekk
 • Familie med tilfeller av diffus kreft i magesekk og samtidig mammacancer eller signetringcellecarcinom i colon
Friske personer i disse kategoriene bør følges og undersøkes (utenfor pakkeforløp) på avdelinger med høyt spesialisert funksjon for tidlig oppdagelse av kreft.
 
Kjente risikofaktorer for utvikling av kreft i magesekk:
 • Infeksjon med Helicobacter pylori, røyking, tidligere gjennomgått operasjon for magesår
   

På Helsedirektoratets nettsider finner du Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk, Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med spiserørskreft og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling8 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)21 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling43 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling43 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling43 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 01.12.2021

Spiserør og magesekk

1 Mistanke

En stor gruppe pasienter med mistanke om kreft i spiserør eller magesekk har uspesifikke symptomer. De fleste har abdominalsmerter, vekttap, nedsatt appetitt, kvalme og tretthet. Disse pasientene vil i enkelte tilfeller henvises til Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom, som kan være kreft.

2 Filterfunksjon

Hvis pasienten har symptomene beskrevet nedenfor, kan pasienten henvises direkte til Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk. Er symptomene mindre uttalt, kan det være aktuelt å henvise til øvre endoskopi som ledd i filterfunksjon.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om kreft i spiserør eller magesekk oppstår når ett eller flere av følgende symptomer foreligger:

 • Svelgebesvær/smerter med mer enn to ukers varighet
 • Vedvarende brekninger uten annen forklaring
 • Nyoppstått dyspepsi eller reflukssymptomer hos pasienter over 45 år
 • Gastrointestinal blødning
 • Nyoppstått oppfylling i abdomen

Ved mindre uttalte symptomer av samme karakter som nevnt ovenfor, men som ikke gir grunnlag for henvisning til Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk, kan pasienten henvises til øvre endoskopi som ledd i filterfunksjon, gjerne hos praktiserende spesialist/avtalespesialist. Ved begrunnet mistanke om kreft, basert på symptomer eller funn ved øvre endoskopi, henvises pasienten til Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk.

4 Henvisning

Henvisningen merkes «Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk». Det skal fremgå tydelig hva som utløser
begrunnet mistanke om kreft, samt legges ved eventuelt biopsisvar.

5 Kommunikasjon

Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om kreft i spiserør eller magesekk
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Personer med økt risiko for kreft i spiserør eller magesekk:

 • Personer med familiær overrepresentasjon av kreft i spiserør og magesekk
 • Familiemedlemmer til pasienter med for eksempel mutasjon i E-Cadherin
 • Pasienter med kjent Barretts øsofagus og histologisk verifisert dysplasi

Personer med økt risiko for kreft i magesekk er:

 • Personer med to eller flere tilfeller av diffus kreft i magesekk i familien, minst ett diagnostisert før 50 års alder
 • Familie med ett tilfelle av kreft i magesekk før 35 års alder, eller familie med opphopning av tilfeller med kreft i magesekk
 • Familie med tilfeller av diffus kreft i magesekk og samtidig mammacancer eller signetringcellecarcinom i colon

Friske personer i disse kategoriene bør følges og undersøkes (utenfor pakkeforløp) på avdelinger med høyt spesialisert funksjon for tidlig oppdagelse av kreft.

Kjente risikofaktorer for utvikling av kreft i magesekk:

 • Infeksjon med Helicobacter pylori, røyking, tidligere gjennomgått operasjon for magesår

Se også:


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021