Kronisk diaré hos voksne

(D11)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv . Etnisitet?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut, utvikling og symptomer . Kjent diagnose og årsak ? Avføringen . Konsekvenser ?

Funn : AT? Tegn til vekttap, anemi, hyperthyreose, perifere ødem (hypoalbuminemi), ikterus? Generell organstatus med særlig fokus på abdomen

Suppl. us : Hb, hvite, SR, CRP, ALAT, ALP, GT, bilirubin, s-amylase, s-lipase, krea, elektrolytter, FT4, TSH Ev. s-jern, folat, s-kalsium, s-albumin, fosfat, magnesium, elastase 1, calprotectin ved mistanke om malabsorpsjon Rektoskopi Ev. avføringsprøve til dyrkning? Ev. serologi. Ev. laktosebelastning el. serologi?

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv . Etnisitet?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut, utvikling og symptomer . Kjent diagnose og årsak ? Avføringen . Konsekvenser ?

Funn : AT? Tegn til vekttap, anemi, hyperthyreose, perifere ødem (hypoalbuminemi), ikterus? Generell organstatus med særlig fokus på abdomen

Suppl. us : Hb, hvite, SR, CRP, ALAT, ALP, GT, bilirubin, s-amylase, s-lipase, krea, elektrolytter, FT4, TSH Ev. s-jern, folat, s-kalsium, s-albumin, fosfat, magnesium, elastase 1, calprotectin ved mistanke om malabsorpsjon Rektoskopi Ev. avføringsprøve til dyrkning? Ev. serologi. Ev. laktosebelastning el. serologi?

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • nattlig diare
 • forekomst av cøliaki
 • inflammatorisk tarmsykdom i nær familie
 • avvik i blod (for eksempel jernmangel, B12-mangel)
 • avføringsprøver (calprotectin)
 • tidligere cholecystectomi og strålebehandling mot abdomen
 • debut i forbindelse med nylig utenlandsreise til tropisk område

Når det vurderes at det ikke foreligger realistisk risiko for underliggende sykdom som krever raskere avklaring, kan frist settes inntil 26 uker.

Dersom tilstanden kan følges videre i primærhelsetjenesten gis det ikke rett til nødvendig helsehjelp. Det legges da vekt på:

 • symptomer med lav alvorlighetsgrad
 • symptomer med lav risiko for alvorlig sykdom som har "kommet og gått over tid" og som ikke progredierer: Normale blodprøver, avføringsprøver og andre relevante undersøkelser
 • pasienten har vært til en eller flere utredninger ved tilsvarende symptomer i løpet av de siste årene, og symptombildet er ikke vesentlig endret

Søk i NEL for "Kronisk diaré hos voksne"

Symptomer Vis 43 treff »

Andre profesjonelle Vis 27 treff »

Sykepleie Vis 19 treff »

Presentasjoner

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Kronisk diare - uten blødning eller klinisk signifikant vekttap (veiledende frist 6 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Må ha vart over 6 uker uten sikker bedring, og seponering av legemidler/rusmidler som kan gi diarè bør være forsøkt i primærhelsetjenesten. Jevnt over vandig til grøtaktig konsistens og økt avføringsvolum forutsettes.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Undersøkelse av primært tykktarm og tynntarm, bukspyttkjertel, lever og galleveier avhengig av klinikk og funn. Det kan også være nødvendig med mer omfattende indremedisinsk utredning.
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Forhold som øker sannsynligheten for organisk sykdom:

 • nattlig diare
 • forekomst av cøliaki
 • inflammatorisk tarmsykdom i nær familie
 • avvik i blod (for eksempel jernmangel, B12-mangel)
 • avføringsprøver (calprotectin)
 • tidligere cholecystectomi og strålebehandling mot abdomen
 • debut i forbindelse med nylig utenlandsreise til tropisk område

Når det vurderes at det ikke foreligger realistisk risiko for underliggende sykdom som krever raskere avklaring, kan frist settes inntil 26 uker.

Dersom tilstanden kan følges videre i primærhelsetjenesten gis det ikke rett til nødvendig helsehjelp. Det legges da vekt på:

 • symptomer med lav alvorlighetsgrad
 • symptomer med lav risiko for alvorlig sykdom som har "kommet og gått over tid" og som ikke progredierer: Normale blodprøver, avføringsprøver og andre relevante undersøkelser
 • pasienten har vært til en eller flere utredninger ved tilsvarende symptomer i løpet av de siste årene, og symptombildet er ikke vesentlig endret

Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Diaré (D11)

 • Sykmelding er ikke nødvendig hvis allmenntilstanden er god og det er liten mistanke om smittefare, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • 1-5 dager med egenmelding eller sykmelding kan være nødvendig ved nedsatt slapphet eller usikkerhet om smittefare.
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 1 uke vurder tilstand og situasjon

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021