Kronisk kritisk iskemi

(K74)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Røyk?

Anamnese : Komorbiditet .

Aktuelt : Debut og varighet  av symptomer.

Funn : AT. Puls, BT. Hudforandringer/Sårdannelse? Perifer puls. Stenoselyd?

Suppl. us : Hb, CRP, Krea, Lipider og  glukose. Ev. resultat fra Doppler.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Røyk?

Anamnese : Komorbiditet .

Aktuelt : Debut og varighet  av symptomer.

Funn : AT. Puls, BT. Hudforandringer/Sårdannelse? Perifer puls. Stenoselyd?

Suppl. us : Hb, CRP, Krea, Lipider og  glukose. Ev. resultat fra Doppler.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • symptomer
  • infeksjon
  • diabetes mellitus

Søk i NEL for "Kronisk kritisk iskemi"

Andre profesjonelle Vis 25 treff »

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Kronisk kritisk iskemi (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Klinisk undersøkelse og bildediagnostikk.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • symptomer
  • infeksjon
  • diabetes mellitus

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021