Kronisk ledd- og muskelsmerter

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Psykososiale forhold .

Aktuelt : Kliniske funn som artritt el. patologiske funn?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Psykososiale forhold .

Aktuelt : Kliniske funn som artritt el. patologiske funn?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • kliniske funn som artritt eller patologiske funn
  • skolefravær og betydelige psykososiale komplikasjoner
Ved subakutt ledd og muskelsmerte er fristen 4 uker.
 
Mistanke om annen sykdom som utløsende for voksesmerter kan gi rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • kliniske funn som artritt eller patologiske funn
  • skolefravær og betydelige psykososiale komplikasjoner

Ved subakutt ledd og muskelsmerte er fristen 4 uker.

Utdypende forklaring på tilstand
Omfatter typiske "voksesmerter".
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Mistanke om annen sykdom som utløsende for voksesmerter kan gi rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021