Kronisk ørebetennelse - tørt øre

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Psykososiale faktorer?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut, utvikling og symptomer . Sekresjon . Behandlingsforsøk ? Komorbiditet.

Funn : Lukt? Sekresjon? Perforasjon? Synlig kolesteatom?? Hørsel? Weber. Rinne. Ev. tympanometri?

Suppl. us : Ev. audiometri Ev. CT

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Psykososiale faktorer?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut, utvikling og symptomer . Sekresjon . Behandlingsforsøk ? Komorbiditet.

Funn : Lukt? Sekresjon? Perforasjon? Synlig kolesteatom?? Hørsel? Weber. Rinne. Ev. tympanometri?

Suppl. us : Ev. audiometri Ev. CT

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • barn
 • lukt
 • hørsel
 • balanse
 • smerte
 • svimmelhet
 • facialispåvirkning
 • bilateral sykdom
 • sekresjon
 • bading
 • alder
 • bruk av høreapparater
 • bilateral sykdom
 • svimmelhet
 • residiverende infeksjoner
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet

Søk i NEL for "Ørebetennelse "

Symptomer

Tilstander Vis 12 treff »

Andre profesjonelle

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Trommehinneperforasjon, tørt øre.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuell medikamentell/operativ behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • sekresjon
 • bading
 • hørsel
 • alder
 • bruk av høreapparater
 • bilateral sykdom
Utdypende forklaring på tilstand
For eksempel cholesteatom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barn
 • lukt
 • hørsel
 • balanse
 • smerte
 • svimmelhet
 • dacialispåvirkning
 • bilateral sykdom
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt operasjon.
Veiledende frist for start utredning
Vurdering før skolestart ved alder under 6 år og 52 uker ved barn mellom 6 til 18 år. Barn over 18 år har ikke rett.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososial funksjon
Utdypende forklaring på tilstand
For eksempel øregangseksostoser.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • høreapparatbruk
 • svimmelhet
 • residiverende infeksjoner
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
 • Sykmelding er ofte ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • 1-5 dagers egenmelding eller sykmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Smerte
  • Nedsatt hørsel
  • Nedsatt allmenntilstand
 • Vurder gradert sykmelding ved fravær av feber og bedring av allmennsymptomer
 • Ved fortsatt behov for sykemelding etter 5 dager bør pasientens tilstand og situasjon revurderes.
 • Smittefare ved forkjølelse må vurderes (spesielle yrkesgrupper)
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • 1-7 dagers egenmelding eller sykmelding kan, avhengig av yrke, være nødvendig ved mye smerter.
 • Vurdér gradert sykmelding ut fra graden av plager.
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 7 dager vurder tilstand og situasjon.
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Kortvarig sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig for enkelte yrkesgrupper der trykkendringer kan utløse forverring, og arbeidet ikke kan tilrettelegges.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021