Kronisk utmattelsessyndrom asteni

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : EKG forandringer? Somatiske og psykiatriske funn som tilsier annen sykdom? Grad av nedsatt funksjonsevne? Høyt skolefravær?

Suppl. us : Patologi ved blodprøver. EKG.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : EKG forandringer? Somatiske og psykiatriske funn som tilsier annen sykdom? Grad av nedsatt funksjonsevne? Høyt skolefravær?

Suppl. us : Patologi ved blodprøver. EKG.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • patologi ved blodprøver
  • EKG forandringer
  • somatiske og psykiatriske funn som tilsier annen sykdom
  • grad av nedsatt funksjonsevne
  • høyt skolefravær

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Kronisk utmattelsessyndrom/asteni (veiledende frist 8 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Må tilfredsstille diagnostiske krav til ME.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • patologi ved blodprøver
  • EKG forandringer
  • somatiske og psykiatriske funn som tilsier annen sykdom
  • grad av nedsatt funksjonsevne
  • høyt skolefravær

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021