Kroniske underlivssmerter

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet. Underliggende sykdom ?

Aktuelt : Debut, utvikling og beskr. av symptomer. Relasjon til annet ? Alarmsymptomer?

Funn : Høyde, vekt og BMI. GU . Abdomen . Tumores . Ev. bakterieprøver, cytologi.

Suppl. us : Hb, SR, CRP, hvite, urinstix Ev. ultralyd? Ev. graviditetstest,

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet. Underliggende sykdom ?

Aktuelt : Debut, utvikling og beskr. av symptomer. Relasjon til annet ? Alarmsymptomer?

Funn : Høyde, vekt og BMI. GU . Abdomen . Tumores . Ev. bakterieprøver, cytologi.

Suppl. us : Hb, SR, CRP, hvite, urinstix Ev. ultralyd? Ev. graviditetstest,

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • betydelig funksjonsnedsettelse
 • grad av smerter
 • komorbiditet
 • langvarig symptomatologi
 • underliggende sykdom som for eksempel endometriose

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

 

 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Kroniske underlivssmerter (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Underlivssmerter med varighet på over 3 måneder, hvor kreft ikke er sannsynlig.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • betydelig funksjonsnedsettelse
 • grad av smerter
 • komorbiditet
 • langvarig symptomatologi
 • underliggende sykdom som for eksempel endometriose

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Kroniske udefinerte underlivssmerter (X01 Smerte i kjønnsorgan kvinne, X99 Sykdom i kvinnelige kjønnsorgan IKA, X28 Redusert funksjonsevne pga problem i kjønnsorgan kvinne, X29 Kjønnsorgan symptomer/plager IKA kvinne)

 • Sykmelding er vanligvis ikke hensiktsmessig. Variert fysisk aktivitet og mestringsopplevelser gjennom arbeidsplasstilknytning anbefales understøttet så langt det er mulig. For å oppnå dette kan det være nødvendig å tilpasse arbeidet.
 • Kortvarig sykmelding eventuelt egenmelding kan i noen tilfeller være en nødvendig tilpasning til perioder med smerter og nedsatt funksjon. Må det sykmeldes, velg først og fremst avventende eller gradert sykmelding – og sett et mål for når sykmeldingen skal avsluttes.
 • Sykmelding – alltid en plan mot et mål. Sykmeldingslengden må vurderes nøye. Sykmelding bør være kort. Dette er særlig viktig ved full sykmelding. Ved gradert sykmelding er det særlig viktig at man er enige om målet og når den skal avsluttes.
 • Alle tilstander vurderes individuelt.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021