Kvalme/oppkast - vedvarende eller residiverende

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Alder .

Aktuelt : Uttørring ? Blodig oppkast? Mistanke om pylorusstenose / økt intracranialt trykk? Redusert vekt/vekst?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Alder .

Aktuelt : Uttørring ? Blodig oppkast? Mistanke om pylorusstenose / økt intracranialt trykk? Redusert vekt/vekst?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • redusert vekt/vekst
 • lav alder (under 6 måneder)
Øyeblikkelig hjelp ved:
 • kliniske tegn på alvorlig uttørring
 • blodig oppkast
 • mistanke om pylorusstenose
 • mistanke om økt intracranialt trykk

Søk i NEL for "Kvalme/oppkast"

Symptomer Vis 41 treff »

Andre profesjonelle Vis 69 treff »

Sykepleie Vis 37 treff »

Annet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Kvalme/oppkast - vedvarende eller residiverende (veiledende frist 8 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Lettere funksjonelle plager uten andre symptomer gir ikke rett til vurdering av spesialisthelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • redusert vekt/vekst
 • lav alder (under 6 måneder)

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • kliniske tegn på alvorlig uttørring
 • blodig oppkast
 • mistanke om pylorusstenose
 • mistanke om økt intracranialt trykk

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021