Leddsykdom *

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv .

Anamnese : Relvant komorbiditet og behandlinger .

Aktuelt : Allmenne symptomer ? Hevelse , smerte , stivhet og funksjonstap? Uretritt, uveitt el. infektiøs diare?

Funn : Tumor , rubor, calor,  dolor , og functio laesa . Muskelatrofi? Urinsyretofi?

Suppl. us : Hb, LPK, TPK, CPR, SR, urat, RF og Anti-CCP. ev. RTG .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv .

Anamnese : Relvant komorbiditet og behandlinger .

Aktuelt : Allmenne symptomer ? Hevelse , smerte , stivhet og funksjonstap? Uretritt, uveitt el. infektiøs diare?

Funn : Tumor , rubor, calor,  dolor , og functio laesa . Muskelatrofi? Urinsyretofi?

Suppl. us : Hb, LPK, TPK, CPR, SR, urat, RF og Anti-CCP. ev. RTG .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 
  • Det viktigste her er å få fram om det dreier seg om artritt (leddhevelse, forhøyet CRP), artrose eller fibromyalgi-lignende plager.
  • Ved sterk mistanke om akutt artritt anbefales henvisning uten bildediagnostikk
    • Evt: Ultralyd (ved hovent ledd og lokaliserte symptomer i sene, seneskjede, bursa)
    • Evt: Skjelettrøntgen (ved artrose eller fraktur)
    • Evt: MR vanligvis ikke primært, spesialistoppgave
  • Symptomer i retning av fibromyalgi; generaliserte smerter, søvnvansker, tretthet, nedsatt stemningsleie, angstplager, irritabel tarm, hyppig vannlatning, parestesier, kognitive forstyrrelser, hodepine, dysmenoret
  • Pasienten MÅ være klinisk undersøkt før henvisning

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde:© Fastlegeportalen 2015 - 2021