Leppe-kjeve-ganespalte

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Type av spalte? Grad av misdannelser. ev følgetilstand ved manglende/forsinket behandling.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Type av spalte? Grad av misdannelser. ev følgetilstand ved manglende/forsinket behandling.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • typen av spalte
  • grad av misdannelser
  • følgetilstand ved manglende/forsinket behandling

Søk i NEL for "Leppe-kjeve-ganespalte"

Tilstander

Andre profesjonelle

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Medfødte misdannelser - leppe-kjeve-ganespalte (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • typen av spalte
  • grad av misdannelser
  • følgetilstand ved manglende/forsinket behandling

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021