Livmorhalskreft - Φ

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : HPV

Aktuelt : Underlivssmerter? Blødningsforstyrrelse? Coitusblødning el. blodig utflod?

Funn : Høyde, vekt og BMI. Synlige suspekte forandringer på livmorhalsen?

Vurdering : Filterfunksjon / pakkeforløp for livmorhalskreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : HPV

Aktuelt : Underlivssmerter? Blødningsforstyrrelse? Coitusblødning el. blodig utflod?

Funn : Høyde, vekt og BMI. Synlige suspekte forandringer på livmorhalsen?

Vurdering : Filterfunksjon / pakkeforløp for livmorhalskreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Mistanke om kreft = Klinisk mistanke i dette pakkeforløp.
 
Ved klinisk mistanke om kreft henviser fastlegen til gynekolog / gyn. avd. . Merking .
 
Ved begrunnet mistanke   henvises til pakkeforløp for kreft.  
 

 
 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp (forbeholdt spesialister i gynekologi)
 
Begrunnet mistanke om livmorhalskreft oppstår ved:
 • Påvist / mistenkt livmorhalskreft i vevsprøve fra livmorhals
 • Synlig og/eller palpabel svulst på livmorhalsen
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller 


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Dette er vår førståelse av diagnoseveilederen.

Mistanke om livmorhalskreft oppstår ved følgende symptomer:
 • Blødningsforstyrrelser
 • Blødning etter samleie
 • Underlivssmerter og/eller blodig utflod
 • Synlige suspekte forandringer på livmorhalsen
 
Avhengig av klinikken, kan alle 3 filterfunksjonskategorier være aktuelle for dette pakkeforløp.
 
Filterfunksjon: Utføres av gynekolog/gynekologisk avdeling, unntaksvis fastlege eller annen lege. Gynekologisk undersøkelse, eventuelt mikroskopi (koloskopi) med vevsprøvetaking av livmorhals.
Begrunnet mistanke om livmorhalskreft oppstår når det er:
 • Påvist / mistenkt livmorhalskreft i vevsprøve fra livmorhals
 • Synlig og/eller palpabel svulst på livmorhalsen
Pasienten skal da henvises til Pakkeforløp for livmorhalskreft.
Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for livmorhalskreft. Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser begrunnet mistanke om kreft
Den som henviser til pakkeforløpet skal informere pasienten om:
 • Den begrunnede mistanken om livmorhalskreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • Det diagnostiseres årlig rundt 300 nye tilfeller av livmorhalskreft i Norge
 • Prevalensen var i 2013 rundt 6900
Langvarig infeksjon med onkogen type av humant papillomavirus (HPV) er en nødvendig forutsetning for å utvikle livmorhalskreft.
 

På Helsedirektoratets nettsider finner du Pakkeforløp for livmorhalskreft  

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Forløpstider i pakkeforløp for livmorhalskreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling6 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)16 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling8 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling36 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling30 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling36 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 28.11.2021

Livmorhalskreft

1 Mistanke

Mistanke om livmorhalskreft oppstår ved følgende symptomer:

 • Blødningsforstyrrelser
 • Blødning etter samleie
 • Underlivssmerter og/eller blodig utflod
 • Synlige suspekte forandringer på livmorhalsen

2 Filterfunksjon

Filterfunksjon: Utføres av gynekolog/gynekologisk avdeling, unntaksvis fastlege eller annen lege.

Gynekologisk undersøkelse, eventuelt mikroskopi (koloskopi) med vevsprøvetaking av livmorhals.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om livmorhalskreft oppstår når det er:

 • Påvist / mistenkt livmorhalskreft i vevsprøve fra livmorhals
 • Synlig og/eller palpabel svulst på livmorhalsen

4 Henvisning

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for livmorhalskreft.

Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser begrunnet mistanke om kreft

5 Kommunikasjon

Den som henviser til pakkeforløpet skal informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om livmorhalskreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Langvarig infeksjon med onkogen type av humant papillomavirus (HPV) er en nødvendig forutsetning for å utvikle livmorhalskreft.

Se også Pakkeforløp for livmorhalskreft.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Livmorhalskreft (X75 Ondartet svulst i livmorhals)

 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår.
 • Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep.
 • De fleste pasienter med livmorhalskreft vil bli friske og komme tilbake i arbeid, det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021