Livmorkreft - Φ

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arvelige - og Ikke-arvelige  risikofaktorer.

Anamnese : Høy østrogenpåvirkning . PCO, anovulasjon el. nullipara? HT , DM el. Overvekt?

Aktuelt : Unormal blødning hos kvinner med riskofaktor el. hos postmenopausal  kvinner.

Funn : Høyde, vekt og BMI.

Vurdering : Filterfunksjon / pakkeforløp for livmorkreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arvelige - og Ikke-arvelige  risikofaktorer.

Anamnese : Høy østrogenpåvirkning . PCO, anovulasjon el. nullipara? HT , DM el. Overvekt?

Aktuelt : Unormal blødning hos kvinner med riskofaktor el. hos postmenopausal  kvinner.

Funn : Høyde, vekt og BMI.

Vurdering : Filterfunksjon / pakkeforløp for livmorkreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Mistanke om kreft = Klinisk mistanke i dette pakkeforløp.
 
Ved klinisk mistanke om kreft henviser fastlegen til gynekolog / gyn. avd. . Merking .
 
Begrunnet mistanke  og henvisning til pakkeforløp er forbeholdt spesialister i gynekologi. 
 

 
 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp (forbeholdt spesialister i gynekologi)
 
Begrunnet mistanke om livmorkreft oppstår ved:
 • RMI> = 200 Algoritme som predikerer høy risiko for kreft (Risk of Malignancy Index)
 • Samlet klinisk bedømmelse av gynekolog
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller 


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


 
 
Mistanke om livmorkreft oppstår ved:
 • Vaginalblødning etter overgangsalder
 • Tilhører pasienten noen av risikogruppene, kan unormal blødning før overgangsalder gi grunn for undersøkelse
Utføres av gynekolog/gynekologisk avdeling. Fastlege eller andre som har mistanke om livmorkreft henviser til gynekolog/gynekologisk avdeling for vurdering av om det foreligger begrunnet mistanke om livmorkreft. Gynekologisk avdeling/gynekolog gjør følgende undersøkelser:
 • Gynekologisk undersøkelse
 • Inspeksjon av vagina og livmorhals
 • Måling av livmorslimhinnetykkelse ved ultralyd
 • Vevsprøve fra livmorslimhinne og eventuelt mistenkelige områder på livmorhals og vagina
 • Samlet klinisk bedømmelse av gynekolog
Påvist forstadier til livmorkreft eller livmorkreft i vevsprøve gir begrunnet mistanke og pasienten henvises til Pakkeforløp for livmorkreft.
Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for livmorkreft. Av henvisningen skal det fremgå tydelig hva som utløser begrunnet mistanke om kreft
Ved henvisning til pakkeforløp informeres pasienten om:
 • Den begrunnede mistanken om livmorkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • Det diagnostiseres årlig rundt 770 nye tilfeller av livmorkreft i Norge
 • Prevalensen var i 2013 rundt 9600
Risikogrupper og risikofaktorer for livmorkreft er:
 • Overvekt, BMI>30 gir tre til fire ganger økt risiko
 • Økt ensidig østrogenpåvirkning på livmorslimhinnen, PCO, Tamoxifenbehandling, anovulasjon, nullipara
 • Høyt blodtrykk
 • Diabetes
Genetikk (Lynch syndrom)
 

På Helsedirektoratets nettsider finner du Pakkeforløp for livmorkreft  

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for livmorkreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling6 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)16 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling8 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling36 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling30 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling36 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 01.12.2021

Livmorkreft

1 Mistanke

Mistanke om livmorkreft oppstår ved:

 • Vaginalblødning etter overgangsalder
 • Tilhører pasienten noen av risikogruppene, kan unormal blødning før overgangsalder gi grunn for undersøkelse

2 Filterfunksjon

Utføres av gynekolog/gynekologisk avdeling. Fastlege eller andre som har mistanke om livmorkreft henviser til gynekolog/gynekologisk avdeling for vurdering av om det foreligger begrunnet mistanke om livmorkreft.

Gynekologisk avdeling/gynekolog gjør følgende undersøkelser:

 • Gynekologisk undersøkelse
 • Inspeksjon av vagina og livmorhals
 • Måling av livmorslimhinnetykkelse ved ultralyd
 • Vevsprøve fra livmorslimhinne og eventuelt mistenkelige områder på livmorhals og vagina
 • Samlet klinisk bedømmelse av gynekolog

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Påvist forstadier til livmorkreft eller livmorkreft i vevsprøve gir begrunnet mistanke og pasienten henvises til Pakkeforløp for livmorkreft.

4 Henvisning

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for livmorkreft.

Av henvisningen skal det fremgå tydelig hva som utløser begrunnet mistanke om kreft.

5 Kommunikasjon

Ved henvisning til pakkeforløp informeres pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om livmorkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Risikogrupper og risikofaktorer for livmorkreft er:

 • Overvekt, BMI>30 gir tre til fire ganger økt risiko
 • Økt ensidig østrogenpåvirkning på livmorslimhinnen, PCO, Tamoxifenbehandling, anovulasjon, nullipara
 • Høyt blodtrykk
 • Diabetes
 • Genetikk (Lynch syndrom)

Se også Pakkeforløp for livmorkreft.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021