Lungemetastase

(A79)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Primærsvulstens utgangspunkt.

Aktuelt : Antall metastaser. Grad av psykisk belastning.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Primærsvulstens utgangspunkt.

Aktuelt : Antall metastaser. Grad av psykisk belastning.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • primærsvulstens utgangspunkt
  • antall metastaser
  • grad av psykisk belastning
Tilstanden er alvorlig hos alle pasienter. Ubehandlet har tilstanden 100 % dødelighet.

Søk i NEL for "Lungemetastase"

Tilstander

Andre profesjonelle

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Lungemetastase (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • primærsvulstens utgangspunkt
  • antall metastaser
  • grad av psykisk belastning

Tilstanden er alvorlig hos alle pasienter. Ubehandlet har tilstanden 100 % dødelighet.


 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021