LUTS

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Yrke, arvelighet, røyk.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Relevant sykehistorie. Varighet og forløp av symptomer . IPSS.

Funn : Allmenntilstand, BT, BMI, DRE .

Suppl. us : S-krea, PSA, U-stix.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Yrke, arvelighet, røyk.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Relevant sykehistorie. Varighet og forløp av symptomer . IPSS.

Funn : Allmenntilstand, BT, BMI, DRE .

Suppl. us : S-krea, PSA, U-stix.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • stor residularin
 • infeksjon
 • hematuri
 • søvnproblemer
 • tegn på nyresvikt
 • innlagt kateter
 • PSA-forhøyelse
 • inkontinens
 • høy IPSS symptomscore
 • akutt urinretensjon (AUR)
 • residiverende urinveisinfeksjoner
 • sosial invalidisering
Husk på:
 • Kopi av relevante røntgenbilder med beskrivelse + CD
 • MRSA? Har pasienten vært i kontakt med sykehus/lege i utlandet?
 • Er pasienten informert om diagnosen? Hvilken pasientinformasjon er gitt til pasienten?
 • Ev. Histologi-/biopsi/cytologisvar (kopi av histologiremisse). Navn på sykehus hvor analysen er gjort og preparatnummer
 • Ev. tidligere Operasjonsbeskrivelse, kopi av relevant journaldokumentasjon, ev. epikrise.

Søk i NEL for "LUTS"

Symptomer

Tilstander

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

LUTS (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Gruppen er stor og heterogen. Pasienter med IPSS under 10, målt resturin under 150 ml og uten andre alvorlighetskriterier, skal ikke utredes i spesialisthelsetjenesten. Se også prioriteringsveilederne i kvinnesykdommer og gastroenterologisk kirurgi om inkontinens.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • stor residularin
 • infeksjon
 • hematuri
 • søvnproblemer
 • tegn på nyresvikt
 • innlagt kateter
 • PSA-forhøyelse
 • inkontinens
 • høy IPSS symptomscore
 • akutt urinretensjon (AUR)
 • residiverende urinveisinfeksjoner
 • sosial invalidisering

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021