Lyskebrokk uten inkarserasjon

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Helsetilstand ? Psykisk belastning ?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Helsetilstand ? Psykisk belastning ?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • alder
  • kjønn
  • barnets generelle helsetilstand
  • grad av psykisk belastning
Øyeblikkelig hjelp vurderes ved prematuritet som vil influere på tendens til inkarserasjon.

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Lyskebrokk uten inkarserasjon (veiledende frist 20 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Lyskebrokk med inkarserasjon skal ha øyeblikkelig hjelp og behandles ikke her.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
20 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • alder
  • kjønn
  • barnets generelle helsetilstand
  • grad av psykisk belastning

Øyeblikkelig hjelp vurderes ved prematuritet som vil influere på tendens til inkarserasjon.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021