Magesmerter - vedvarende eller residiverende

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Lav alder.

Anamnese : Allmenntilstand .

Aktuelt : Mistanke om akutt abdomen og ved ikterus? Vekttap? Stort skolefravær?

Suppl. us : Patologiske blodprøver.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Lav alder.

Anamnese : Allmenntilstand .

Aktuelt : Mistanke om akutt abdomen og ved ikterus? Vekttap? Stort skolefravær?

Suppl. us : Patologiske blodprøver.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • lav alder
  • vekttap
  • redusert allmenntilstand
  • patologiske blodprøver
  • stort skolefravær
Lette til moderate funksjonelle magesmerter gir ikke rett til vurdering i spesialisthelsetjenesten.
 
Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om akutt abdomen og ved ikterus.

Søk i NEL for "Magesmerter"

Andre profesjonelle Vis 66 treff »

Sykepleie Vis 38 treff »

Presentasjoner

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Magesmerter - vedvarende eller residiverende (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Kroniske smerter. Omfatter ikke magesmerter med liten påvirkning av funksjonsevnen og uten progresjon i tilstanden.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • lav alder
  • vekttap
  • redusert allmenntilstand
  • patologiske blodprøver
  • stort skolefravær

Lette til moderate funksjonelle magesmerter gir ikke rett til vurdering i spesialisthelsetjenesten.

Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om akutt abdomen og ved ikterus.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021