Makrocephali - stort hode

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Ledsagende symptomer og/el. funn? Rask og økende vekst i forhold til percentilskjema?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Ledsagende symptomer og/el. funn? Rask og økende vekst i forhold til percentilskjema?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • rask og økende vekst i forhold til percentilskjema
Øyeblikkelig hjelp ved ledsagende symptomer og/eller funn.

Søk i NEL for "Makrocephali"

Symptomer

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 02.12.2021

Makrocefali - stort hode (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • rask og økende vekst i forhold til percentilskjema

Øyeblikkelig hjelp ved ledsagende symptomer og/eller funn.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021