Makulalidelser

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv ? Arbeid.  Førerkort ?

Anamnese : Komorbiditet. Andre øyesykdommer ?

Aktuelt : Debut, utvikling , varighet og lokalisasjon av symptomer.  Funksjonstap ?

Funn : Visus . Donders. Pupiller og  rød refleks Amslertest.

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv ? Arbeid.  Førerkort ?

Anamnese : Komorbiditet. Andre øyesykdommer ?

Aktuelt : Debut, utvikling , varighet og lokalisasjon av symptomer.  Funksjonstap ?

Funn : Visus . Donders. Pupiller og  rød refleksAmslertest.

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • visus på andre øye
 • øvrig helsetilstand
 • våt AMD
 • rask progresjon
 • glaukom
 • diabetes
 • venetrombose
 • grad av CNV
 • grad av iskemi
 • OCT -funn
 • forventet visusgevinst
 
Makulalidelse med utvikling av synssvekkelse/metamorfopsier og forventet behandlingseffekt (ikke makulahull eller epiretinal fibrose) (veiledende frist 6 uker)

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Makulalidelse med utvikling av synssvekkelse/metamorfopsier og forventet behandlingseffekt (veiledende frist 6 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Ikke makulahull eller epiretinal fibrose.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Intravitreal injeksjonsbehandling, PDT og kirurgi.
Veiledende frist for start behandling
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • visus på andre øye
 • øvrig helsetilstand
 • våt AMD
 • rask progresjon
 • glaukom
 • diabetes
 • venetrombose
 • grad av CNV
 • grad av iskemi
 • OCT-funn
 • forventet visusgevinst

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021