Malariamistanke

(A73)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Symptomer? Tegn utover febersykdom?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Symptomer? Tegn utover febersykdom?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
  • symptomer
  • tegn utover febersykdom
Alvorligheten forsterkes dersom pasienten har vært i Afrika. Det meste av malaria importert til Norge fra Afrika er falciparum.

Søk i NEL for "Malariamistanke"

Tilstander Vis 28 treff »

Andre profesjonelle Vis 128 treff »

Pasientinformasjon Vis 35 treff »

Sykepleie

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Malariamistanke (øyeblikkelig hjelp)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
Øyeblikkelig hjelp
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • symptomer
  • tegn utover febersykdom

Alvorligheten forsterkes dersom pasienten har vært i Afrika.

Det meste av malaria importert til Norge fra Afrika er falciparum.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Malaria (A73)

Sykmelding eller egenmelding i 2-5 dager vil ofte være nødvendig ved:

  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 5 dager bør tilstand og situasjon revurderes
  • Alle tilstander vurderes individuelt

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021