Maligne CNS-svulster

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet. Allmenntilstand.

Aktuelt : EP anfall? Tegn på økt  ICP ? Rask symptomprogresjon?

Funn : Nevrologisk utfall?

Suppl. us : RTG .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet. Allmenntilstand.

Aktuelt : EP anfall? Tegn på økt  ICP ? Rask symptomprogresjon?

Funn : Nevrologisk utfall?

Suppl. us : RTG .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alder
 • allmenntilstand
 • komorbiditet
 • svulstens størrelse
 • symptomer på mulig økt intrakranielt trykk
 • nevrologiske utfall
 • rask symptomprogresjon
 • epileptiske anfall
Rasktvoksende gliomer og/eller høygradige gliomer bør som hovedregel utredes/behandles innen 2 uker.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Maligne CNS-svulster (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Inkluderer både primære og sekundære maligne svulster. Både intrakranielle og intraspinale svulster.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • allmenntilstand
 • komorbiditet
 • svulstens størrelse
 • symptomer på mulig økt intrakranielt trykk
 • nevrologiske utfall
 • rask symptomprogresjon
 • epileptiske anfall

Rasktvoksende gliomer og/eller høygradige gliomer bør som hovedregel utredes/behandles innen 2 uker.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021